Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja nove javne pozive

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, bo danes objavil nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom in javna poziva za kreditiranje okoljskih naložb občin in drugih pravnih oseb v letu 2015.